Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR z.s.

Posláním ASZP je zejména zvýšení zaměstnanosti a ekonomických aktivit Romů

Naše vize a cíle Podporují nás

AKTUÁLNĚ

Poslání

Romská vlajka Jedním z nezbytných předpokladů společenského vzestupu Romů je zlepšení jejich pozice na trhu práce. Dosažení tohoto cíle se však dlouhodobě nedaří, míra nezaměstnanosti Romů se od počátku transformace ekonomiky v ČR po roce 1989 zvyšuje a je nepřijatelně vysoká ve srovnání s většinovou populací. Otázka zaměstnanosti bude i v období 2014–2020 klíčová, protože český trh práce je ovlivňován nepříznivým vývojem ekonomiky. Zaměstnanost klesla v období 2008–2012 již o 112 000 míst. Rychle rostl počet nezaměstnaných, v září 2013 jich bylo registrováno již přes 550 000. Míra nezaměstnanosti dosáhla na konci roku 2013 8,2 % (596 833 nezaměstnaných osob). Rychle roste počet dlouhodobě nezaměstnaných (v období 2008–2012 číslo narostlo o více než 90 %). Míra zaměstnanosti osob se základním vzděláním a bez vzdělání je výrazně pod průměrem EU a klesá. To všechno jsou faktory, které ukazují, že Romové budou i nadále patřit mezi skupiny nejvíce vystavené riziku nezaměstnanosti.

Příčiny nezaměstnanosti

Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost Romů vyplývá zejména

  • z nedostatku pracovních příležitostí;
  • z existence diskriminace na trhu práce, přičemž značná část Romů a Romek může čelit vícenásobné diskriminaci (např. romské ženy – matky, Romové a Romky ve věku 50+);
  • z nesouladu mezi požadavky zaměstnavatelů a úrovní kvalifikace znevýhodněných Romů.
Kameraman Brno

Mezi širší negativní dopady náleží vytlačování znevýhodněných Romů na sekundární trh práce, kde získávají nestabilní pracovní příležitosti často bez pracovní smlouvy. Výdaje státu spojené s nezaměstnanou skupinou následně snižují společenskou pozici Romů, vedou k jejich stigmatizaci a ohrožují celkovou společenskou soudržnost. Zaměstnanost je tak považována za klíč pro cestu z chudoby a sociálního vyloučení jak jednotlivých Romů, tak k překonání historicky vzniklého znevýhodnění romské menšiny jako celku.

Naše vize a cíle Stanovy spolku

SOUTEŽ O NEJPŘITAŽLIVĚJŠÍ ROMSKOU ŽENU

Pretty Roma Woman

1. ČESKOSLOVENSKÁ PRETTY ROMA WOMAN 2017

Šarm. Sebevědomí. Inteligence. To jsou vlastnosti budoucí Pretty Roma Woman. V soutěži chceme objevit romské ženy, které dokáží zazářit a mají vlastní názory.
Zúčastnit se může každá žena nebo dívka romské národnosti, které je víc než 25 let. I proto je jasné, že nehledáme další modelku. Chceme v dalších ženách probudit sebevědomí a ukázat jim, že svět stojí o jejich půvab, pohotovost a smysl pro humor.

Přihlásit se můžete na webových stránkách soutěže www.prettyromawoman.cz